Lärande låtar

UPP I TORNET

Lärande låtar – ett material över ämnesgränserna

 

Vi har utformat ett låtmaterial tänkt till elever i grundskolans tidigare år samt en handledning till lärare, musiklärare och fritidshemslärare som jobbar med barn i dessa åldrar. Vår avsikt är att ge pedagogen ett verktyg för att underlätta implementeringen av olika uttrycksformer enligt läroplanens mål.

 

Med hjälp av musikens kraft och faktabaserade texter vill vi ge eleverna möjlighet att fånga upp kunskap på flera olika plan. Sångerna är skrivna utifrån de kunskaper som barnen enligt läroplanen ska känna till. Både i de teoretiska ämnena men även inom ämnet musik.

 

Vi erbjuder föreläsningar och workshops där vi ger handfasta och konkreta förslag på hur pedagogen kan använda materialet.

 

Maja Stenram och Johanna Severinsson

 

Info@uppitornet.se